Um námið

Menntastoðir er vinsæl námsbraut sem hefur veitt fjölda fólks ný tækifæri í námi. Nemendur eru mjög vel undirbúnir fyrir áframhaldandi nám. Þeir sem ljúka námi í Menntastoðum með tilskildum árangri geta sótt um í undirbúningsdeildir háskólanna, Keili, HR og Bifröst. Hægt er að meta námið til framhaldsskólaeininga. Námið er niðurgreitt af Fræðslusjóði og kennt samkvæmt námskrá vottaðari af Menntamálastofnun. 

Fjarnám

Námið samanstendur af sex sjö vikna lotum og eru kenndar tvær námsgreinar í hverri lotu ásamt námstækni. 

Nemendur ljúka námi á tveimur önnum. Lokapróf (stærðfræði, íslenska, enska) eru tekin í Mími eða á öðrum stað sem samið er um við verkefnastjóra. 

Uppbygging náms

Kenndar eru tvær námsgreinar í einu, samhliða námstækni. Námið spannar 2 annir. Útskrift er júní 2024.

Námsgreinar

Smellið á námsgreinar til að fá nánari upplýsingar.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?

Kannaðu málið!

Inntökuskilyrði

a. að vera 18 ára eða eldri og hafa ekki lokið framhaldsskólaprófi

eða

b. að hafa undirritað námssamning hjá Vinnumálastofnun

Námsmat

Unnið er samkvæmt hugmyndum um leiðsagnarmat þar sem námsmat er stöðugt í gangi. Námsárangur og námsframvinda nemenda er metin jafnt og þétt alla önnina með fjölbreyttum verkefnum og stuttum könnunum. 

Kennslustaður

Fjarnám 

Styrkir/niðurgreiðslur

Fræðslusjóðir stéttarfélaganna niðurgreiða námið allt að 90%. Nauðsynlegt er að greiða fyrir námið fyrst og framvísa svo frumriti af reikningi til viðkomandi stéttarfélags til að fá endurgreiðsluna.

Stundatafla/kennslufyrirkomulag

Námið samanstendur af sex til sjö vikna lotum og eru kenndar tvær námsgreinar í hverri lotu ásamt námstækni. Nemendur ljúka námi á tveimur önnum. Próf í stærðfræði, íslensku og ensku eru tekin í Mími eða á öðrum stað sem samið er um við verkefnastjóra. 

Ef nemandi er búsettur erlendis þarf hann að finna viðurkenndan prófstað.

Viðurkenndur prófstaður getur verið menntastofnun, sendiráð, ræðismannsskrifstofa eða annað. Nemandi finnur tengilið þar og setur verkefnastjóra í samband við þann tengilið. Verkefnastjóri þarf síðan að samþykkja prófstaðinn.

Öll próf fara fram á sama tíma og á Íslandi. Tímamismunur getur verið mikill.

Verð

181.000 kr.* Námið er niðurgreitt af Fræðslusjóði.

Um greiðslu námskeiðsgjalda

*Birt með fyrirvara um breytingar.

Spurt og svarað

Hvenær hefst námið?

Nám í Menntastoðum fer af stað á hverri önn svo lengi sem skráning sé nægjanleg. Á haustin byrja hópar í ágúst en á vorönn í janúar.

Hvenær útskrifast nemendur?

Formleg útskrift er tvisvar á ári, í desember og júní.

Ef ég klára Menntastoðir, kemst ég þá í háskóla?

Þeir sem útskrifast úr Menntastoðum geta sótt um nám í frumgreinadeildir háskólanna.

Hvað margar einingar eru í Menntastoðum?

Menntastoðir eru kenndar samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Mennta – og menningarmálaráðuneytið hefur samþykkt að meta megi námið til framhaldsskólaeininga. 

Ummæli

Algjörlega frábær kennari, ítarleg og góð kennslumyndbönd, gott aðhald og ekkert fór framhjá manni. Kann svo sannarlega að kenna. Hélt ég mundi aldrei segja þetta, en ég hlakka til næsta stærðfræðiáfanga.

Nemandi í fjarnámi -