Lokaverkefni

Námsskeiðslýsing

Í áfanganum lokaverkefni fer fram samþætting nokkurra námsgreina, eins og íslensku, ensku og tölvu- og upplýsingatækni. Markmið námskeiðsins er að nemendur læri að skrifa heimildarritgerð og séu færir um að kynna hana með glærusýningu. Efni og leiðsögn á námskeiðinu miðar að því að byggja upp færni nemandans til að öðlast staðgóða þekkingu og færni í að vinna heimildarritgerð. Farið verður í heimildaleit á netinu, val heimilda, hvernig nota á og skrá heimildir í texta og gerð heimildaskrár. Unnið er með APA heimildarkerfið. Einnig verður farið í uppsetningu heimildarritgerðar, þ.e inngang, meginmál og lokaorð. Þá fá nemendur leiðsögn í hvernig best sé staðið að glærukynningu. Unnið er að þessum verkefnum í kennslustundum undir leiðsögn kennara. 

Námsmarkmið

Að nemendur öðlist þekkingu, leikni og færni í

  • að geta skrifað ritgerð með uppsetningunni inngangur, meginmál og lokaorð
  • að leita heimilda á netinu
  • að taka sjálfstæðar ákvarðanir er varða val á heimildum
  • að kunna að nota og skrá heimildir í texta
  • að geta sett upp heimildarskrá
  • að skrifa heimildarritgerð og kynna hana með glærukynningu 
Var efnið á síðunni hjálplegt?