Námstækni og sjálfstyrking

Námskeiðslýsing

Í námstækni er lögð áhersla á helstu atriði sem hafa áhrif á námsgetu og upplag hvers og eins, áhuga, virkni, reglufestu og einbeitingu. Nemendum er kynnt margvísleg tækni sem hægt er að nýta sér við nám til að auka námsárangur og námsánægju. Könnuð er námsnálgun hvers nemanda fyrir sig og þeir gerðir meðvitaðir um hvaða þættir það eru sem þarf að bæta. Stefnt er að því að nemendur finni námstækni sem hentar hverjum fyrir sig og að þeir tileinki sér nýjar aðferðir eftir því sem við á. Fjallað er um skipulögð vinnubrögð, áhrifsþætti á nám, námstækni námsgreina, tímastjórnun, glósutækni, lestraraðferðir, minni, upprifjun, einbeitingu, áhuga, virkni, prófundirbúning, próftöku og sálarfræði námsins.

Í sjálfstyrkingunni er áherslan á að nemendur geri sér grein fyrir eigin ábyrgð í samskiptum og hvaða áhrif framkoma annarra hefur á þá. Unnið er markvisst að því að efla samskiptafærni nemenda og tekin fyrir atriði eins og eigin hugsanir, virk hlustun, tjáskipti,  gagnrýni og að leysa ágreining. Lögð er áhersla á að kenna nemendum aðferðir til að átta sig á eigin styrkleikum og annarra í hópavinnu til að ná betri árangri.

Námsmarkmið

Að nemendur:

  • þekki í aðalatriðum hvað hefur áhrif á nám
  • þekki undirstöðuatriði í námstækni
  • séu í lok náms færir um að nota námstækni sem hentar eigin námsstíl
  • þekki leiðir í lok námsins til að beita skipulögðum vinnubrögðum og sjálfsaga í námi
  • þekki samhengi milli sjálftrausts og framkomu og áhrif þeirra í samskiptum við aðra
  • þekki hvernig hægt er að efla sjálfstraustið og sjálfsábyrgðina í tengslum við eigin líðan
  • efli færni sína til að vinna í hópum
Var efnið á síðunni hjálplegt?