Mímir, í samstarfi við Hannes Hilmarsson, hefur gefið út rafræna handbók sem ber heitið Að lesa stærðfræði - sjálfsstyrking fyrir nemendur í stærðfræði. Markmið handbókarinnar er fyrst og fremst að greiða veg nemenda í framhaldsfræðslunni gagnvart stærðfræði og veita nemendum sjálfstraust til að takast á helstu hindranir á námsferlinum. Fræðslusjóður styrkti verkefnið.  

Í handbókinni er gengið út frá því að „lesa“ stærðfræði en sú aðferðarfræði hefur reynst nemendum í framhaldsfræðslunni vel til að komast yfir þann ótta sem þeir hafa gagnvart stærðfræðinni sem oftar en ekki hefur verið þeirra stærsta hindrun á skólagöngunni. Nemendur sem hefja nám hjá Mími eiga margir sameiginlegt að hafa áður hætt í námi af hræðslu við stærðfræðina og nefna stærðfræðina sem sína stærstu hindrun á námsferlinum.    

Aðferðarfræðin gengur út á það að nálgast stærðfræðina heildrænt þar sem byggt er á lestrarhæfni og lesskilningi nemenda. Aðferðarfræðin takmarkast við viðfangsefni stærðfræðinnar sem kennd eru á unglingastigi í grunnskóla og á fyrstu tveimur árum framhaldsskóla. Helstu hugtök og viðfangsefni stærðfræðinnar eru útskýrð með öðrum hætti en þeim sem flestir nemendur hafa kynnst á skólagöngu sinni. Áherslan er á að útskýra þá þætti stærðfræðinnar sem flestir nemendur eiga erfitt með; algebru, rúmfræði, prósentur, vexti, hnitakerfið, tölfræði, logra, vigra, mengi og rökfræði, með lestur og lesskilning að leiðarljósi, þannig að nemendur öðlist sjálfstraust til að takast á við stærðfræðina.   

Það að nálgast stærðfræði sem lesfag er ný kennslufræðileg nálgun sem virðist leggjast afar vel í markhóp framhaldsfræðslunnar ef marka má tilraunakennslu í Menntastoðum hjá Mími árin 2019 til 2021.   

Hönnuður aðferðarfræðinnar, Hannes Hilmarsson, býr yfir áralangri reynslu af stærðfræðikennslu á framhaldsskólastigi og samtali við bæði nemendur og foreldra þeirra um hindranir í stærðfræðinámi. Hann kennir nú stærðfræði í Menntastoðum hjá Mími. Þá hefur Hannes menntun í faginu, kennarapróf, embættispróf í félagsráðgjöf og hefur lokið námi í fjölskyldumeðferð. Hann hefur jafnframt lokið námi í stjórnun menntastofnana auk fjölda styttri námskeiða í kennslufræði og ráðgjöf. Hann hefur unnið sem skólaráðgjafi og verið ráðgjafi ungs fólks í vanda.   

Á kennsluferli sínum varð Hannes snemma var við að nemendur skorti stuðning í stærðfræði, sérstaklega þegar skipt var um skólastig. Eftir að hafa kennt um hundrað nemendum í einkakennslu byrjaði hann að móta þessa aðferðarfræði og í leiðinni að færa hana yfir á blað og búa til einskonar handbók yfir aðferðarfræðina. Nú tuttugu árum síðar eftir umfangsmikla þróun aðferðarfræðinnar með nemendum og skrásetningu handbókarinnar hófst samstarf Mímis og Hannesar um að gefa þessar leiðbeiningar út á rafrænu formi um aðferðarfærðina með liðsstyrk Fræðslusjóðs.  

Mímir mun standa fyrir opnu leiðbeinendanámskeiði á árinu til að aðstoða kennara við að tileinka sér aðferðarfræðina í kennslu. Handbókin er aðgengileg á vef Mímis