Are you interested in working as a care assistant but lack Icelandic skills? Then this course is for you!

Care Assistant Workshop and Icelandic 3 is specially designed for those who want to work in care but need a better foundation in Icelandic to be able to do the job effectively.

Objectives

The course consists of diverse learning modules aimed at strengthening participants' Icelandic language skills and providing the necessary knowledge and skills for care work.

  • Icelandic language studies with an emphasis on job related vocabulary used in care work.
  • Insight into work practices and culture in care work in Iceland.
  • Creative workshops focusing on the use of music, yoga/exercise, art activities, and using technology in care work.
  • Practical skills applicable in the job, such as correct body postures and procedures in care work.
  • On-the-job training, where students actively participate in care work for a total of 4 days.

Admission Requirements

Students must have completed Icelandic 2 or have equivalent Icelandic language skill (level A.2 according to the CEFR).

Students must take a placement test at Mímir before applying for the course. The placement test is free at Höfðabakki 9 on weekdays from 8:00 to 15:30 .

Teaching Locations

Classes are held at Mímir, Höfðabakki 9, 110 Reykjavík, and on the job training at workplaces in collaboration with Mímir.

Assessment

Project work and active participation. An 80% attendance rate is required to complete the course.

Teaching Arrangement

A total of 128 hours.

Classes will be held every weekday from 9:00 to 14:30

The curriculum follows the guidelines of the Education and Training Service Centre, with additional emphasis on job-related Icelandic at level 3.

We look forward to seeing you in the course.

Our goal is to help you improve your Icelandic language skills and get a variety of training that is useful in care work.

 

Umönnunarsmiðja og íslenska – stig 3 (A.2)

Hefur þú áhuga á að vinna við umönnun en vantar færni í íslensku? Þá er þetta námskeið fyrir þig!

Umönnunarsmiðja og íslenska 3 er sérstaklega hannað fyrir þá sem langar til að vinna við umönnun en þurfa betri grunn í íslensku til að geta sinnt starfinu á árangursríkan hátt.

 

Markmið

Námskeiðið samanstendur af fjölbreyttum námsþáttum sem miða að því að styrkja íslenskukunnáttu þátttakenda og veita nauðsynlega þekkingu og færni í umönnunarstörfum.

  • Íslenskunám með áherslu á orðaforða í umönnunarstörfum.
  • Innsýn í starfshætti og menningu í umönnunarstörfum á Íslandi.
  • Skapandi vinnustofur þar sem lögð er áhersla á notkun tónlistar, heilsueflingar, listastarfs og notkun tækni í starfi.
  • Hagnýt færni sem nýtist í starfi, s.s. líkamsbeiting og verklag í umönnun.
  • Starfsþjálfun þar sem nemendur taka virkan þátt í starfi við umönnun, samtals 4 dagar.

Inntökuskilyrði

Nemendur þurfa að hafa lokið íslensku 2 eða vera með færni í íslensku í samræmi við það (stig A.2 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum).

Nemendur þurfa að taka stöðupróf hjá okkur áður en sótt er um námskeiðið. Stöðupróf er ókeypis hjá okkur á Höfðabakka 9 á virkum dögum frá kl. 8:00-14:30.

Kennslustaðir:

Kennt í Mími símenntun, Höfðbakka 9, 110 Reykjavík og starfsþjálfun á vinnustöðum sem eru í samstarfi við Mími.

Námsmat:

Verkefnavinna og virk þátttaka. Nauðsynlegt er að ná 80% mætingu til að ljúka námsbrautinni.

Kennslufyrirkomulag:

Alls 128 klukkustundir.

Kennt verður alla virka daga frá 9:00-14:30.

Kennt verður samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins auk íslensku á stigi 3 með áherslu á starfstengdan orðaforða.

 

Við hlökkum til að sjá þig á námskeiðinu.

Markmið okkar er að hjálpa þér að bæta íslenskukunnáttu þína og fá fjölbreytta þjálfun sem nýtist í umönnunarstörfum.

Flokkar: Námsbrautir