Um námið

Félagsliðagátt er fyrir þá sem hafa náð 22 ára aldri og eru með a.m.k. þriggja ára starfsreynslu við umönnunarstörf. Nemendur þurfa einnig að hafa lokið 190 klukkustunda starfstengdum námskeiðum.

Hjá Mími ljúka nemendur fjórum önnum af sex. Til að útskriftast sem félagsliðar ljúka nemendur síðustu tveimur önnunum í framhaldsskóla. Námið hjá Mími - símenntun jafngildir 86 framhaldsskólaeiningum.

Markmið námsins er að auka þekkingu, færni og fagkunnáttu þeirra sem sinna einstaklingum sem þurfa aðstoð eða sérhæfða þjónustu við athafnir daglegs lífs. Nemendur takast á við verkefni samkvæmt verklýsingu og fyrirmælum. Efla eigið læsi á aðstæður og verkefni þar sem lausnir eru ekki sjálfgefnar en krefjast þekkingar, hugkvæmni og hæfni í samskiptum ásamt rökvísi og leikni í lýðræðislegum vinnubrögðum.

Nemar sem ljúka námi samkvæmt námskrá starfa á sviði félagslegrar endurhæfingar og virkniúrræða með fólki sem þarf sérstakan stuðning vegna félagslegra aðstæðna, veikinda, öldrunar, þorskaraskana eða áfalla.

Hægt er að fá hluta áfanga metna í gegnum raunfærnimat og biðjum við þá sem þess óska að hafa samband við náms- og starfsráðgjafa hjá Mími.

 

 

Uppbygging náms

Kennslan er blanda af fjar- og staðnámi. Hver áfangi er kenndur í 4 vikur. Í upphafi og í lok áfanga er skyldumæting í tíma síðdegis á virkum degi. Þess á milli fer námið fram á netinu. Nemendur hlusta á fyrirlestra heima, taka þátt í umræðum á netinu og vinna verkefni. Einnig verða í boði vinnustofur á Teams þar sem nemendur hafa aðgang að kennara og geta mætt ef þeir vilja/þurfa.

Námsárangur er metinn út frá hæfniviðmiðum námsins, eins og lýst er í kennsluáætlun, með áherslu á leiðsagnamat og endurgjöf. Námsmat nýtist sem staðfesting á námsárangri og sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum. 

 Námsgreinar

Fög kennd á haustönn 2022
Upplýsingatækni
Íslenska fyrir félagsliða
Samvinna og samskipti
Öldrun

Fög kennd á vorönn 2023
Enska fyrir félagsliða
Fjölskyldan og félagsleg þjónusta
Fötlun
Gagnrýnin hugsun og siðfræði
Óhefðbundin samskipti

Fög kennd á haustönn 2023
Aðstoð og umönnun
Félagsleg virkni
Næringarfræði
Stærðfræði fyrir félagsliða

Fög kennd á vorönn 2024
Lyfjafræði
Kynja- og jafnréttisfræðsla
Hegðun og atferlismótun
Valgrein: Öldrun og samfélag eða fötlun og samfélag
Skyndihjálp

 

Haustönn hefst 1. september og  lýkur 15. desember 2022. Vorönn hefst 12. janúar og lýkur 18. maí 2023.

ATH. Skráning fer fram hjá Eflingu: efling@efling.is eða í síma 510-7500. 

Fyrir aðra en félagsmenn Eflingar: Sendið póst á mimir@mimir.is.