Are you interested in working in a kindergarten but lack Icelandic skills? Do you want to know more about kindergarten work in Iceland?

Then this course is for you!

For whom

The program is intended for those who have completed the Kindergarten workshop or are evaluated for the program.

The goal of the program is to

  • Further develop participants in Icelandic with an emphasis on working with children
  • Increase the ability to work with children in a creative and diverse environment
  • Enhance participants knowledge of preschool activities with an emphasis on raising preschool children, development, self-improvement, computer skills, art work and more.
  • Vocational training in a kindergarten where students actively participate in daily work, a total of 6 days.

Teaching locations

Taught in Mímir, Höfðbakki 9 and kindergartens that are in collaboration with Mímir.

Assessment

Practical exercises/projects and active participation. 80% attendance is required to be considered to have completed the course.

Length:

A total of 180 hours

Time:

Classes will be held every weekday from 9:00-14:30

It will be taught according to the curriculum of the Employment Training Center and Icelandic 3 with an emphasis on work-related vocabulary.

The program is funded by the Norwegian Labor and Employment Agency.

Fagnám fyrir starfsmenn leikskóla ásamt íslensku 3

Hefur þú áhuga á að vinna á leikskóla en vantar færni í íslensku? Langar þig að vita meira um leikskólastarf á Íslandi?

Þá er þetta námskeið fyrir þig!

Fyrir hverja:

Námið er ætlað þeim sem lokið hafa Leikskólasmiðju eða eru metnir inn í námið.

Markmið með náminu er að:

  • Efla þátttakendur enn frekar í íslensku með áherslu á starf með börnum.
  • Auka hæfni til að takast á við starf með börnum í skapandi og fjölbreyttu umhverfi.
  • Efla þekkingu þátttakenda á leikskólastarfi með áherslu á uppeldi leikskólabarna, þroska og þróun, sjálfseflingu, tölvuleikni, listastarf og fleira.
  • Starfsþjálfun í leikskóla þar sem nemendur taka virkan þátt í daglegu starfi, samtals 6 dagar.

Kennslustaðir:

Kennt í Mími símenntun, Höfðbakka 9 og leikskólum sem eru í samstarfi við Mími.

Námsmat:

Verkefnavinna og virk þátttaka. Nauðsynlegt er að ná 80% mætingu til að teljast hafa lokið námsbrautinni.

Lengd:

Alls 180 klukkustundir

Tími:

Kennt verður alla virka daga frá 9:00-14:30

Kennt verður samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og íslenska 3 með áherslu á starfstengdan orðaforða.

Námið er styrkt af Vinnumálastofnun.

Flokkar: Námsbrautir