Work-related course in service to people with disabilities.

Do you work in the care of disabled persons?

Do you want to increase your knowledge and skills in assisting persons with disabilities, improving their quality of life, and empowering them in social activities?

The program is intended for individuals who work in the services of disabled people in homes and institutions.

The program is subsidized by the Education Fund and taught according to a curriculum certified by the National Institute of Education. The Ministry of Education and Culture has approved that the program can be assessed for up to 16 credits at secondary school level.

Aim of the course:

The program focuses on self-empowerment, quality of life and the rights of disabled people by providing them with appropriate services.

Study structure:

It is taught in a combination of on-side and distance learning, 2 times a week, Monday, at 17:00 – 21:15, Saturday, at 8:30 -15:00.

Assessment:

Assignments, 80% attendance and active participation.

The program is 164 hours with an instructor and 160 hours of on-the-job training, a total of 324 hours. Students who are working in parallel with their studies get the internship part evaluated.

Subjects:

Trauma and consequences

Heredity and development

Disabilities and service needs

Implementation of services for disabled people

Mental illness and drugs

Lifestyle and health

Final project

Human rights and ethics

Communication and cooperation

Work and study

Vocational training

The welfare service and the ideology of disability

 

The Education funds of the trade unions subsidize the course. It is necessary to pay for the course and then present a copy of the invoice to the relevant trade union to receive the refund.

Please check with your union for information.

The prices of study programs are published subject to change.

 

Vinnur þú við umönnun fatlaðra einstaklinga?

 

Vilt þú auka þekkingu þína og færni í að aðstoða einstaklinga með fötlun, bæta lífsgæði þeirra og styrkja þá í félagslegri virkni?

Námið er ætlað einstaklingum sem starfa við þjónustu fatlaðs fólks á heimilum og stofnunum.

Námið er niðurgreitt af Fræðslusjóði og kennt samkvæmt námskrá sem er vottuð af Menntamálastofnun. Mennta– og menningarmálaráðuneytið hefur samþykkt að meta megi námið til allt að 16 eininga á framhaldsskólastigi.

Markmið:

Í náminu er lögð áhersla á sjálfseflingu, lífsgæði og réttindi fatlaðs fólks með því að veita þeim viðeigandi þjónustu.

Uppbygging náms:

Kennt er í blöndu af stað og fjarnámi 2-3x í viku, tvo seinniparta í viku og 1 til 2 laugardaga í mánuði.

Námið er 164 klst. með leiðbeinanda og 160 stundir í starfsþjálfun, samtals 324 klst. Námsmenn sem eru í starfi samhliða námi fá starfsþjálfunarhlutann metinn.

Námsgreinar:

Áföll og afleiðingar

Erfðir og þroski

Fatlanir og þjónustuþörf
Framkvæmd þjónustu við fatlað fólk

Geðsjúkdómar og lyf

Lífstíll og heilsa

Lokaverkefni

Mannréttindi og siðferði

Samskipti og samvinna

Starfið og námið
Starfsþjálfun

Velferðarþjónustan og hugmyndafræði fötlunar


Námsmat:

Verkefnaskil, 80% mætingarskylda og virk þátttaka.

 

Fræðslusjóðir stéttarfélaganna niðurgreiða námskeiðið. Nauðsynlegt er að greiða fyrir námskeiðið og framvísa svo frumriti af reikningi til viðkomandi stéttarfélags til að fá endurgreiðsluna.
Vinsamlega leitið upplýsinga hjá ykkar stéttarfélagi.

Verð á námsleiðum er birt með fyrirvara um breytingar

Flokkar: Námsbrautir