Język angielski dla Polaków - 1

Założeniem kursu przetrwania jest przyswojenie przez uczniów podstawowego języka angielskiego potrzebnego w codziennym życiu w Islandii, przede wszystkim w pracy, w banku i w pewnych sytuacjach urzędowych. Podczas kursu zostanie zaprezentowane słownictwo i wyrażenia dla początkujących, jak również wprowadzone zostaną kluczowe zasady dotyczące czasów gramatycznych. Celem równorzędnym nauczyciela będzie zachęcenie uczniów do komunikacji i złagodzenie bariery przed aktywnym mówieniem poza szkołą.

Zakres kursu zostanie dostosowany do poziomu grupy. Indywidualne podejście do każdego ucznia. Własnoręcznie przygotowane przez nauczyciela materiały dedykowane temu konkretnemu kursowi.

Poziom kursu to A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

English

The aim of this course is to provide students with basic knowledge of English which is used in everyday life in Iceland, mainly at work, in the bank and in some official situations. During the course students will learn vocabulary and expressions for beginners and be introduced to the most significant grammar tenses rules. The teacher encourages students to communicate actively during class to strengthen their self-confidence in speech outside of school.  

The material presented is adjustable to the level of the group. Every student gets an individual approach. Handouts are prepared for this particular class purposes. 

This is a A1 course level according to the The Common European Framework of Reference for Languages.

Further information: 580-1800 or mimir@mimir.is

Flokkar: Erlend tungumál