Course for Instructors in Community Education - Landneminn.

The course gives students permission to teach the course Landneminn - Community Education.

In this course you get knowledge on how a teacher can accommodate a diverse group of students, effective teaching methods and what is important to keep in mind when teaching adult students, many of whom are in vulnerable situations.

There will also be short presentations from organizations related to services for refugees (Working Directorate of labour, Icelandic Red Cross, Directorate of Immigration and Immigration and social services of municipalities).

The duration of the course is 14 hours.

This course is taught in English

 

Kennslufræði fyrir leiðbeinendur í samfélagsfræðslu

Námskeiðið veitir nemendum réttindi til þess að kenna námskeiðið Landneminn - samfélagsfræðsla

Á námskeiðinu er fjallað um hvernig kennari getur komið til móts við fjölbreyttan nemendahóp í samfélagsfræðslu, árangursríkar kennsluaðferðir og hvað er mikilvægt að hafa í huga við kennslu fullorðinna nemenda sem eru margir hverjir í viðkvæmri stöðu.

Einnig verða stuttar kynningar frá stofnunum sem tengjast þjónustu við flóttafólk (Vinnumálastofnun, Rauði krossinn á Íslandi, Útlendingastofnun og Félagsþjónusta sveitarfélaga).

Lengd námskeiðs er 14 klukkustundir.

Námskeiðið er kennt á ensku

Nánar um Landnemann - samfélagsfræðslu

Námskeiðið er haldið af Vinnumálastofnun í samvinnu við símenntunarstöðvar. Tilgangur og markmið þess er að nemendur:

  • Öðlist þekkingu á mikilvægum sögulegum, félagslegum, efnahagslegum, menningarlegum, lagalegum og pólitískum aðstæðum á Íslandi – og að þeir geti tjáð sig um þessar aðstæður.
  • Tileinki sér þekkingu um eigin réttindi, tækifæri og skyldur í íslensku samfélagi – og hvernig þeir geta notað þessa þekkingu í daglegu lífi.
  • Geti tjáð sig og fjallað um grundvallar gildi og áskoranir í íslensku samfélagi. Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi – og að þeir geti rætt sínar eigin skoðanir á slíkum málefnum.

 More information on Landneminn - Community Education

The course Landneminn - Community Education is held by The Directorate of Unemployment in cooperation with Lifelong Learning Centers. The aim and purpose of the course are for students to:

  • Acquire knowledge about important historical, social, economic, cultural, legal and political conditions in Iceland - and that they can express themselves about these conditions.
  • Acquire knowledge about their own rights, opportunities and responsibilities in Icelandic society - and how they can use this knowledge in everyday life.
  • Can express and discuss fundamental values ​​and challenges in Icelandic society. Democracy, equality and human rights - and that they can discuss their own views on such issues.
Flokkar: Aðrar brautir