Í gær, 19. september, hlaut Mímir formlega viðurkenningu um að starfsemin standist evrópskar kröfur um gæði fræðslustarfs, raunfærnimats og náms- og starfsráðgjafar. Um er að ræða endurnýjun á EQM gæðavottun fræðsluaðila (European Quality Mark) og EQM+ sem staðfestir gæði raunfærnimats og náms- og starfsráðgjafar. Mímir hlaut fyrst gæðavottun EQM árið 2012.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er vottunaraðili og EQM og EQM+ á Íslandi sem er  gegnsætt matsferli fyrir fræðsluaðila til að meta starfshætti sína út frá viðurkenndum gæðaviðmiðum. EQM og EQM+ er hannað til að mæta síauknum kröfum um gagnsemi náms og sameiginleg gæðaviðmið fyrir fræðsluaðila utan hins formlega skólakerfis. Vottunin tekur mið af gæðum þjónustunnar sem fræðsluaðili veitir, innri gæðastjórnun og verklagsreglum fræðsluaðila, sem og hvernig núverandi starfshættir samræmast viðurkenndum gæðaviðmiðum. Byggt er á sjálfsmati sem er yfirfarið af viðurkenndum úttektaraðila, Vaxandi – Ráðgjöf , sem kemur einnig með ábendingar um gæðamál og umbætur meðan á úttektarferlinu stendur.

Sveinn Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, afhenti Sólveigu Hildi Björnsdóttur, framkvæmdastjóra Mímis, og Anneyju Þórunni Þorvaldsdóttur, aðstoðarmanni framkvæmdastjóra Mímis, formlega viðurkenningu um að Mímir hafi staðist gæðavottunina með sóma.