English and Polish below --

Kvennaverkfall 24. október 2023

Fjölmörg samtök kvenna, hinsegin fólks og launafólks hafa boðað til kvennaverkfalls þriðjudaginn 24. október 2023, þar sem konur og kvár sem það geta eru hvött til að leggja niður launuð og ólaunuð störf þann daginn.

Ljóst er að veruleg röskun verður á öllu samfélaginu þennan dag og gera má ráð fyrir að áhrifin verði mikil í skólum og símenntunarmiðstöðvum eins og Mími þar sem stór hluti starfsfólksins þar eru konur eða kvár.

Vegna þessa fellur öll starfsemi skólans niður þennan dag, þar með bæði stað- og fjarkennsla.

Mímir styður jafnréttisbaráttu kvenna og kvára og leitar því til ykkar allra að sýna þessari röskun skilning.

Fyrir hönd Mímis,
Sólveig Hildur Björnsdóttir
Framkvæmdastjóri


ENGLISH

A WOMEN'S STRIKE 24 OCTOBER 2023

Many women’s, queer and worker organizations have called for a women’s strike on Tuesday 24 October 2023, where women and non-binary people who can are encouraged to quit their paid and unpaid jobs on that day.

The whole community will be affected, and it is expected that the effects will be severe in schools and lifelong learning centers like Mímir, where a large part of the staff is female or non-binary.

Therefore, all activities at Mímir will be canceled that day, both on site and online teaching.

Mímir supports the fight for equality for women and queer people so we would like to ask you all to show understanding for this disruption.

On behalf of Mímir,
Sólveig Hildur Björnsdóttir
Managing Director


POLSKI

STRAJK KOBIET 24 PAŹDZIERNIKA 2023

Wiele organizacji kobiecych, queer i pracowniczych wezwało do strajku kobiet we wtorek 24 października 2023 r., podczas którego kobiety i osoby niebinarne, które mogą, są zachęcane do rezygnacji z płatnej i nieodpłatnej pracy w tym dniu.

Będzie to miało wpływ na całą społeczność i oczekuje się, że skutki będą poważne w szkołach i ośrodkach kształcenia ustawicznego, takich jak Mímir, gdzie duża część personelu to kobiety lub osoby niebinarne.

W związku z tym wszystkie zajęcia w Mímir zostaną odwołane tego dnia, zarówno na miejscu, jak i online.

Mímir wspiera walkę o równouprawnienie kobiet i osób queer, dlatego chcielibyśmy prosić Was wszystkich o okazanie zrozumienia dla tego zakłócenia.

W imieniu Mímir,
Sólveig Hildur Björnsdóttir
Dyrektor zarządzający