Fagnám í verslun og þjónustu er nám fyrir starfandi verslunarfólk. Námið er 90 einingar og er blanda af fjarnámi og vinnustaðanámi í fyrirtækjunum. Með raunfærnimati er hægt að átta sig á hvaða þekkingu og starfsreynslu starfsmaðurinn býr yfir. Nemendurnir hafa allir farið í gegn um raunfærnimatið hjá Mími-símenntun þar sem kunnátta og hæfni hvers og eins var metin til eininga á móti kenndum áföngum. Þannig fengu einstaklingar með starfsreynslu og hæfni hana metna til eininga og styttingar á námi sínu. Markmið námsins er meðal annars að nemendur auki þekkingu sína og færni á vinnustað, þjálfist í að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu og geti stýrt verkefnum í verslun í samræmi við skipulag og áætlanir sem eru í gildi hverju sinni.