Flokkur: Námsbrautir

Turystyka 1 

20. september - 8. október 2021  (daty mogą ulec zmianie)

Długość kursu: 45 godzin.

Chcesz pracować w turystyce?
Pracowałeś w turystyce?
Jesteść właścicielem fimy turystycznej lub chcesz nim zostać?
Myślisz o kursie dokształcającym dla swoich pracowników?

Kurs podzielony jest na trzy moduły: turystyka, obsługa klienta i komunikacja, miejsce pracy i miejsca turystyczne.

Poznasz i zrozumiesz:

 • technologie informacyjne potrzebne w pracy
 • działalność i środowisko pracy w turystyce
 • znaczenie rozwoju zawodowego
 • użytkowników turystyki oraz firmy i organizacje z branży
 • wartość swojego lokalnego otoczenia jako destynację turystyczną

 

Bedziesz potrafił:

 • zbierać i analizować dane
 • rozwiązywać zadania na różne sposoby
 • świadczyć wysokiej jakości usługi turystyczne w zgodzie z wytycznymi miejsca pracy
 • radzić sobie z różnymi sytuacjami w pracy z pomocą bardziej doświadczonych współpracowników
 • podążać za wytycznymi miejsca pracy w przyjmowaniu i obsłudze turystów

 

Będziesz gotowy:

 • być odpowiedzialnym na swoim stanowisku pracy
 • szanować etykę i wartości miejsca pracy
 • zwiększyć wiedzę na temat lokalnego otoczenia
 • pracować zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w miejscu pracy

 

Obecność na kursie jest obowiązkowa.

Dodatkowe informacje 

Joanna Dominiczak, tel. 580-1800, joanna@mimir.is

Irma Matchavariani, tel. 580-1800, irma@mimir.is 

 

 

 

Kryteria przyjęcia 

a. Ukończone 18 lat oraz brak wykształcenia średniego 

Lub 

b. Podpisana umowa z Urzędem Pracy 

Sposób oceny 

Kurs zaliczony jest na podstawie obecności i udziale w zajęciach. Obecność jest obowiązkowa. Brak egzaminu końcowego.  

Miejsce kursu 

Höfðabakki 9, 110 Reykjavík

Dofinansowanie 

Fundusze edukacyjne związków zawodowych zwracają część kosztów kursu. W tym celu należy opłacić kurs i okazać w związkach oryginał rachunku, aby otrzymać zwrot. Osoby bezrobotne mogą aplikować o 75% zwrotu kosztów kursu do Urzędu Pracy.  Námsstyrkir | Vinnumálastofnun (vinnumalastofnun.is)

Plan zajęć/forma kształcenia 

20. september - 8. október 2021  

 (daty mogą ulec zmianie)

 

Cena 

 Pełna cena 15000 koron. Można się starać od dofinansowanie do 75% ceny kursu z Urzędu Pracy. Námsstyrkir | Vinnumálastofnun (vinnumalastofnun.is)