Flokkur: Námsbrautir

Obsługa turystyczna 1 

(Ważne zagadnienia w prowadzeniu firmy turystycznej)

17.05. -4.06. 12:40-16:00 (daty mogą ulec zmianie)

Dla kogo?

Pracowników branży turystycznej.

Osób chcących pracować w branży turystycznej.

Osób chcących otworzyć firmę turystyczną. 

Dowiedz się jak prowadzić z sukcesem firmę turystyczną na miarę XXI wieku. 

Zagadnienia na kursie:

Co to jest turystyka

 • charakter turystyki i różnych działalności, które wchodzą w jej skład

Turystyka na Islandii

 • dane o turystyce, udział turystyki w islandzkiej gospodarce
 • jak się odbywa organizacja turystyki w Islandii, zrzeszenia turystyczne, pozwolenia

Współczesna turystyka

 • użytkownicy usług turystycznych i dziedziny pochodne, ich oczekiwania względem turystyki
 • pracownik turystyki-co musi umieć, chcieć i móc, żeby odniósł sukces
 • profesjonalizm w pracy i rozwój zawodowy

Współczesne kanały informacyjne w turystyce i jak z nich korzystać

Obsługa klienta – podstawy

 • czym jest dobra obsługa klienta w turystyce

Niespodziewane i trudne sytuacje

 • poznaj metody radzenia sobie z niespodziewanymi sytuacjami
 • naucz się jakich użyć środków do rozwiązania różnych codziennych sytuacji w pracy

Etyka zawodowa i rola pracownika

Prawa i obowiązki

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Różne potrzeby turystów

 • różne gupy docelowe, jakie sa ich oczekiwania i jak im sprostać
 • różne kultury i zwyczaje

Miła i profesjonalna obsługa klienta i komunikacja w miejscu pracy

 • dobra komunikacja
 • trudna komunikacja

Rozwój zawodowy

 • marketing, systemy rezerwacji, języki

Organizacja w miejscu pracy

 • Pierwsza pomoc
 • dobrze zorganizowane miejsce pracy

Turystyka wyspecjalizowana

Wizyty studyjne

Dodatkowe informacje 

Joanna Dominiczak, tel. 580-1800, joanna@mimir.is

Irma Matchavariani, tel. 580-1800, irma@mimir.is 

 

 

 

Kryteria przyjęcia 

a. Ukończone 18 lat oraz brak wykształcenia średniego 

Lub 

b. Podpisana umowa z Urzędem Pracy 

Sposób oceny 

Kurs zaliczony jest na podstawie obecności i udziale w zajęciach. Obecność jest obowiązkowa. Brak egzaminu końcowego.  

Miejsce kursu 

Höfðabakki 9, 110 Reykjavík

Dofinansowanie 

Fundusze edukacyjne związków zawodowych zwracają część kosztów kursu. W tym celu należy opłacić kurs i okazać w związkach oryginał rachunku, aby otrzymać zwrot. Osoby bezrobotne mogą aplikować o 75% zwrotu kosztów kursu do Urzędu Pracy.  Námsstyrkir | Vinnumálastofnun (vinnumalastofnun.is)

Plan zajęć/forma kształcenia 

17.05. -4.06. 12:40-16:00

 (daty mogą ulec zmianie)

 

Cena 

 Pełna cena 15000 koron. Można się starać od dofinansowanie do 75% ceny kursu z Urzędu Pracy. Námsstyrkir | Vinnumálastofnun (vinnumalastofnun.is)