Flokkur: Námsbrautir

Að lesa og skrifa á íslensku fyrir frönskumælandi

Næsta námskeið - verður auglýst á vorönn 2022

Höfðabakki 9, 110 Reykjavík

 

Námskeiðið er grunnur í íslensku fyrir nemendur sem þurfa að fara hægt yfir námsefnið. Lestur, ritun (einnig á lyklaborð) og tal eru þjálfuð með kennara sem talar mál hópsins (franska í þetta sinn).

Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar og námsefni af vefmiðlum verður nýtt.

Á námskeiðinu læra nemendur íslenska stafrófið og þjálfa framburð, læra grunnorðaforða daglegs máls og einfalda setningagerð. Þeir læra að segja frá sjálfum sér og spyrja og svara einföldum spurningum. Innsýn í íslenskt samfélag er fléttuð inn í námið. Nemendur æfa tal, skilning, lestur og ritun einfaldra setninga með áherslu á talþjálfun með fjölbreyttum kennsluaðferðum.

Þjálfun í að nota tölvur er hluti af námskeiðinu. Með því er er átt við að nemendur noti  tölvur til að skrifa einföld orð og upplýsingar um sjálf sig, og æfi sig í að opna gagnlegar vefsíður og nota „öpp“ sem komi að gagni í náminu eða daglegu lífi.

Mjög einföld málfræði er kynnt í tengslum við námsefnið. Námskrá menntamálaráðuneytis um nám í íslensku fyrir útlendinga er höfð til hliðsjónar við val námsþátta. Í lok námskeiðs er staða nemenda metin og þeim ráðlagt um áframhaldandi íslenskunám.

 

Verð: 30.000 krónur

Nánari upplýsingar: Vala Valdimarsdóttir, sími 580-1800, vala@mimir.is

 

Il s’agit d’un cours de base de langue islandaise pour les étudiants qui ont besoin de revoir lentement le matériel du cours. La lecture, l'écriture (également au clavier) ainsi que l’expression orale sont enseignés par un professeur qui parle la langue du groupe (le français cette fois-ci).

Les méthodes d'enseignement sont variées et du matériel d'étude provenant des médias en ligne sera utilisé.

Pendant le cours, les étudiants apprennent l'alphabet islandais et s'entraînent à la prononciation, ils apprennent le vocabulaire de base de la langue de tous les jours et la structure de phrase simple. Ils apprennent à parler d'eux-mêmes et à poser des questions simples et à y répondre. Le cours comprend des aperçus de la société islandaise. 

Les étudiants pratiquent la parole, la compréhension, la lecture et l'écriture de phrases simples en mettant l'accent sur l'apprentissage de la parole avec une variété de méthodes d'enseignement.

Une formation à l'utilisation de l'informatique fait partie du cours. Cela signifie que les étudiants utilisent des ordinateurs pour écrire des mots simples et des informations sur eux-mêmes, et s'exercent à ouvrir des sites Web utiles et à utiliser des «applications» utiles dans leurs études ou dans la vie quotidienne.

Une grammaire très simple est introduite en relation avec le matériel d'étude. Le curriculum du Ministère de l'Éducation pour l'étude de l'islandais pour les étrangers est pris en compte lors du choix des matières. À la fin du cours, le niveau des étudiants est évalué et il leur est conseillé comment poursuivre leurs études islandaises.

Lieu: Höfðabakki 9

Prix: 30.000 couronnes islandaises

Pour toutes informations supplémentaires adressez vous à Mme Vala Valdimarsdóttir, tél.: 580-1800, courriel : vala@mimir.is

 

haustönn 2021