Ný og nýleg þróunarverkefni

Hér birtast þau þróunarverkefni sem nú eru í gangi eða nýlega lokið.

Ritun námskrár fyrir reynda hópferðabílstjóra í ferðaþjónustu (hófst 2017)

Byggt er á hæfnigreiningu starfs reyndra hópferðabílstjóra í ferðaþjónustu.

Styrkt af Þróunarsjóði framhaldsfræðslu.

Samfélagstúlkar, hæfnigreining og ritun námskrár  (hófst 2017)

Hæfnigreining á starfi samfélagstúlka í samvinnu við sérfræðinga. Námskrá skrifuð m.t.t. hæfnigreiningar, efnis sem fyrir liggur hjá Mími og reynslu af fyrri námskeiðum hjá Mími.

Styrkt af Þróunarsjóði innflytjendamála og Starfsafli.

Endurskoðun á gát- og skimunarlistum (hófst 2017)

Endurskoðun á gát- og skimunarlistum fyrir raunfærnimat í þjónustugreinum á móti námskrám Borgarholtsskóla.

Kostað af Fræðslusjóði.

TASK - Technology, Activities, Skills and Knowledge (hófst 2017)

Námskeið fyrir 8 starfsmenn Mímis í nýtingu upplýsingatækni við kennslu og nám, í kennslufræðum og fjölmenningarfræðum hjá viðurkenndum fræðsluaðila erlendis.

Styrkt af Erasmus+ áætluninni.        

               

 Rafrænt stöðumat í íslensku sem öðru máli (hófst 2016)

Markmið með verkefninu er að hanna og búa til rafrænt stöðumat í íslensku sem öðru máli sem nýtist fræðsluaðilum í framhaldsfræðslu og framhaldsskólum. Samstarfsaðilar í verkefninu eru Fjölbrautarskólinn í Breiðholti og Verkfræði- og náttúruvísindasvið HÍ. Verkefnastjórn er hjá Mími-símenntun.                                           

Styrkt af Þróunarsjóði framhaldsfræðslunnar.

Þróun fjarnáms í íslensku sem öðru máli (hófst 2016)

Verkefnið snýst um að þróa og tilraunakenna fjarnámsnámskeið í íslensku sem öðru máli á stigi 4.  Unnið verður efni, gagnvirkar æfingar og leiðbeiningar til að setja á síðu námskeiðsins. Fjarnáminu er ætlað að koma til móts við þarfir innflytjenda um allt land fyrir íslenskunám sem hentar þeirra getu og sem hægt er að stunda hvar sem er. 

Styrkt af Þróunarsjóði framhaldsfræðslunnar.

Raunfærnimat á móti störfum  í ferðaþjónustu (hófst 2016)

Gerð sjálfsmats- og skimunarlista fyrir raunfærnimat í fjórum greinum ferðaþjónustu. Verkefnið er unnið í samvinnu við Vakann og SAF.

Styrkt af Þróunarsjóði framhaldsfræðslunnar. 

ISLAND (hófst 2016)

Markmið með verkefninu er að afla þekkingar á fjölmenningu   og miðla til kennara, annars starfsfólks og sjálfboðaliða. Betri skilningur á   mismunandi menningu og þörfum fólks bætir kennslu, auðveldar kennurum að   takast á við mismunandi aðstæður í kennslustofunni og taka upp nýja   kennsluhætti. Einnig að styrkja tengsl á milli stofnana, bæta hæfni til að   starfa á fjölþjóðlegum vettvangi og deila gæða vinnuaðferðum við kennslu   fullorðinna innflytjenda og flóttafólks.

Heimasíða   verkefnisins er: https://eu-island.weebly.com/contact.html

Styrkt af Erasmus+   áætluninni.                                                               

   

KEY (Knowledge, Experience and Your best practices) (2016)

Verkefnið snýst um nemendaheimsóknir. Þátttakendur voru 18 nemendur úr félagsliðanámi hjá Mími  og 18 nemendur frá Axxell - Verkmenntaskólanum í Raseborg, Finnlandi. Nemendur Mímis heimsóttu skólann í Raseborg, deildu reynslu sinni og fræddust um menntakerfi og starfsþróun í umönnunargeiranum í Finnlandi.                                                                                                                  

Styrkt af Nordplus, Menntaáætlun norrænu ráðherranefndarinnar.                                                                                        

Bridging L2 and Working Life (BLAWL) (2016)

Markmið: Að styrkja tengslin milli fullorðinsfræðslu og vinnumarkaðs.

Verkefnið er framhald af CoachLang þar sem fram kom að vinnuveitendur þyrftu stuðning og tæki í samskiptum sínum við innflytjendur með takmarkaða færni í tungumáli viðkomandi lands.

Vörur sem verkefnið skilar:

  • rafrænar      leiðbeiningar til útprentunar fyrir kennara
  • rafrænar      leiðbeiningar til útprentunar fyrir vinnuveitendur
  • sýnikennsla      á 10 myndböndum fyrir kennara
  • sýnikennsla      á 10 myndböndum fyrir vinnuveitendur          

Heimasíða verkefnisins er: https://axxell.sharepoint.com/sites/BridgingL2/SitePages/Home.

Styrkt af Nordplus, Menntaáætlun norrænu ráðherranefndarinnar.                                                                                       

Raunfærnimat í öryggisfræðum í afþreyingarþjónustu (hófst 2015)

Verkefnið snýr að gerð gátlista, skimunarlista og verkfæra til raunfærnimats á Björgunarmaður I sem kennt er af Björgunarskóla Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. 

Fast Track (hófst 2015)

Verkefnið snýst um að þróa vefkannanir fyrir þrjú stöf, til að meta megi starfsfærni innflytjenda í þremur greinum; aðstoð við umönnun, aðstoð í eldhúsi og flísalögn. Er það gert án texta, með myndum og táknum eingöngu. Fulltrúar Mímis gerðu könnunina sem snýr að umönnun aldraða. Verkefnið er styrkt af Erasmus+ áætluninni.     

Heimasíða verkefnisins

                             

                            

Var efnið á síðunni hjálplegt?