Online course - level 5

Skráning ekki hafin

Fjarnám - stig 5 /  Online course - level 5

 • 10 vikur, frá 19. apríl til 28. júní 2017. 
 • Verð 42.900 kr. 
 • 5-6 klst. af heimavinnu í hverri viku. 
 • Moodle kerfið er notað í fjarnáminu. 
 • Nemendur fá námsefni á stigi 5
 • Verkefnin eru skrifleg, gagnvirk (interactive) og talþjálfun. Ný verkefni í hverri viku.  
 • Talþjálfun með kennara í hópspjalli gegnum Big Blue Button hugbúnaðinn. 
 • Nemendur fá skírteini um að hafa lokið 60 st. íslenskunámskeiði á 5.stigi hjá Mími-símenntun*.
*Skila þarf 75% af verkefnum námskeiðsins til að fá skírteini. 

 

 • 10 weeks, from April 19th - June 28th 2017.
 • Price 42.900 kr. 
 • 5-6 hours of homework each week. 
 • The Moodle program is used in the distance learning. 
 • Students receive material on level 5  
 • Assignments are written, interactive and verbal. New assignments every week.  
 • Verbal exercises with the teacher through group chat using the Big Blue Button software. 
 • Students receive a certificate upon finishing the course, stating that they have finished 60 class hours of Icelandic at level 5 at Mímir-Lifelong Learning.*

* A 75% minimum of completed course assignments is required in order to obtain a certificate.

Verð

42900