Online course - level 4

Námskeiðið er fyrir þá sem hafa lokið stigi 3 eða hafa góðan grunn í íslensku. Námskeiðið er einstaklingsmiðað en byggt upp á lestri, gagnvirkum æfingum, skriflegu hópspjalli, vikulegum skilaverkefnum og reglulegu Skype spjalli við kennarann.

Skráning ekki hafin

Online course - level 4

Fjarnám - stig 4 /  Online course - level 4

 • 10 vikur, frá 18. apríl til 30. maí 2017. 
 • Verð 42.900 kr. 
 • 5-6 klst. af heimavinnu í hverri viku. 
 • Moodle kerfið er notað í fjarnáminu. 
 • Nemendur fá bókina Íslenska fyrir alla 4. Verkefni eru byggð á henni. 
 • Verkefnin eru skrifleg, gagnvirk (interactive) og talþjálfun. Ný verkefni í hverri viku.  
 • Talþjálfun með kennara í hópspjalli gegnum Big Blue Button hugbúnaðinn. 
 • Nemendur fá skírteini um að hafa lokið 60 st. íslenskunámskeiði á 4.stigi hjá Mími-símenntun*.
*Skila þarf 75% af verkefnum námskeiðsins til að fá skírteini. 

 

 • 10 weeks, from April 18th - May 30th 2017.
 • Price 42.900 kr. 
 • 5-6 hours of homework each week. 
 • The Moodle program is used in the distance learning. 
 • Students receive the textbook Íslenska fyrir alla 4. Assignments are based on the book.  
 • Assignments are written, interactive and verbal. New assignments every week.  
 • Verbal exercises with the teacher through group chat using the Big Blue Button software. 
 • Students receive a certificate upon finishing the course, stating that they have finished 60 class hours of Icelandic at level 4 at Mímir-Lifelong Learning.*

* A 75% minimum of completed course assignments is required in order to obtain a certificate.