Nám fyrir lesblinda

Háir lesblinda þér í námi og starfi?

Nánari upplýsingar um námsleiðina, tímasetningar og fyrirkomulag í síma 580 1800

Nám fyrir lesblinda

Markmiðin eru að námsmenn auki færni sína í lestri, stafsetningu, ritun og tjáningu og geti nýtt sér upplýsingatæknina sér til aðstoðar í námi og starfi.

Markmið

  • Að verða betri í lestri og skrift
  • Að auka sjálfstraust til náms
  • Að styrkja stöðu á vinnumarkaði
  • Að auka sjálfstraust við ná og störf

Hluti af náminu eru 40 einkatímar með Davis lesblinduþjálfara. 

 

Námsmat

80% mætingarskylda og virk þátttaka.

Þetta er próflaust nám.

Kennslufyrirkomulag

Námið er 95 kennslustundir og þar af eru 40 einkatímar með Davis lesblinduþjálfara

Verð

Hlutur nemenda í námsgjöldum er 77.000 krónur. Hægt er að sækja um styrk vegna námsgjalds til fræðslusjóða stéttarfélaga.